Dla pacjenta

Na pierwszej wizycie po zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu istniejącej wady zgryzu, przeprowadzam badanie kliniczne i zlecam wykonanie badań dodatkowych.

Podczas badania klinicznego przeprowadzam wywiad, badam czynność oddychania, połykania i mowy. Oceniam warunki zgryzowe i analizuję rysy twarzy. Badam funkcje stawów skroniowo-żuchwowych. Pobieram wyciski szczęk i zlecam badania dodatkowe:

  • wykonanie specjalistycznych zdjęć rentgenowskich (pantomograficznego i cefalometrycznego bocznego głowy) oraz tomografii komputerowej,
  • wykonanie zdjęć fotograficznych twarzy i zębów.

Następnie przystępuję do analizy modeli diagnostycznych, zdjęć RTG oraz zdjęć fotograficznych.

Na podstawie zebranych informacji stawiam diagnozę i ustalam indywidualny plan leczenia wraz z rzetelnym kosztorysem.

Omawiam rodzaje aparatów, jakie można zastosować oraz przedstawiam, jakie rezultaty są możliwe do osiągnięcia dzięki wybranej metodzie leczenia.

Informuję pacjenta o podstawowych zasadach dbania o higienę jamy ustnej, a także o utrzymanie czystości aparatów.

 

aparat na zęby

 

Uśmiechnij się, jak nigdy wcześniej